Báo cáo đã mất
Tên của bạn
Địa chỉ Email
Số điện thoại
Nội dung
Thông tin tài khoản
Vui lòng nhập thông tin mới bên dưới
Họ tên
Tài khoản
Mật khẩu
Mật khẩu mới
Nhập lại mật khẩu
Email
Địa chỉ
Điện thoại
CMND
HƯỚNG DẪN TRA TÌM TÀI SẢN

Chức năng "Tra cứu trạng thái tài sản" và "Tìm kiếm tài sản bị mất" hỗ trợ người dùng tra cứu tình trạng tài sản hiện tại cũng như tìm kiếm tài sản, tìm xe mất có trong cơ sở dữ liệu của trang web. Để quản lý tài sản, tìm xe bị mất  người dùng thực hiện như sau: